Predajňa: STEL4Style GmbH

Dohoda o spracovaní údajov


Zásady ochrany osobných údajov

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby
1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a vážime si Váš záujem. Nižšie vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný.
1.2 STEL4STYLE GmbH, Päwesiner Weg 19, 13581 Berlín, Nemecko, tel. 0 30-35134045, fax: 0 30-35134044, e-mail: support@stel4style.de. Zodpovedá za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle základných nariadení o ochrane údajov (DSGVO). Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov.
1.3 Táto webová stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napríklad žiadostí alebo otázok zodpovednej osobe). Šifrované pripojenie môžete rozpoznať reťazcom znakov „https: //“ a symbolom zámku na riadku prehľadávača.